Project

SẢN PHẨM INOX CHO BỆNH VIỆN 03
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - RÈM KHÔNG KHÍ CHỐNG CÔN TRÙNG (DÙNG DO KHO LẠNH BẢO QUẢN)
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - PHÒNG THÍ NGHIỆM
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - PHÒNG SẠCH
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - HỆ THỐNG KHÍ SẠCH VÀ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG MỔ
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - MÁY MÓC PHÒNG SẠCH
Scope of work: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch