Dự án cơ điện

MIN ECO BEACH RESORT
Phạm vi công việc: - Thiết kế, cung cấp và và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí. - Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.
SOUTH NAM HOI AN STAFF VILLAGE
Phạm vi công việc: - Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí. - Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí
TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TCHQ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí
CHI CỤC HẢI QUAN SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí
BLOOMING TOWER ĐÀ NẴNG
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió
NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT QUÃNG NGÃI
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ quản lý ra vào
NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT QUÃNG NGÃI
Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ quản lý ra vào