Dự án

SẢN PHẨM INOX CHO BỆNH VIỆN 03
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
SẢN PHẨM INOX CHO BỆNH VIỆN 02
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt các sản phẩm inox cho bệnh viện
SẢN PHẨM INOX CHO BỆNH VIỆN 01
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt các sản phẩm inox cho bệnh viện
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - RÈM KHÔNG KHÍ CHỐNG CÔN TRÙNG (DÙNG DO KHO LẠNH BẢO QUẢN)
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - PHÒNG SẠCH
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - HỆ THỐNG KHÍ SẠCH VÀ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG MỔ
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - MÁY MÓC PHÒNG SẠCH
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch